Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Zasada równowagi bilansowej.

Więcej w artykule: Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom?

Zasada równowagi bilansowej jest podstawowym prawem, którym rządzi się rachunkowość.

Zasada ta mówi nam, że suma aktywów zawsze jest równa sumie pasywów.

Wynika to bezpośrednio z faktu, że aktywa to majątek przedsiębiorstwa, pasywa natomiast są  źródłami finansowania tego majątku.

Wszystkie aktywa, które mamy na stanie, czyli cały nasz majątek musi mieć swoje źródło finansowania. Jest to równoznaczne stwierdzeniu, że suma aktywów zawsze musi być równa sumie pasywów.

Najkrótszy zapis tej zasady:

AKTYWA = PASYWA

 

 

[Osoby które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na tej stronie.  Spis tytułów większości artykułów na tej stronie znajduje się w Spisie treści, umieszczonym w lewym górnym rogu. Większość zadań i testy  ujęte są osobno, na górze strony. Podaję też link do Katalogu z wyjaśnieniem pojęć.

Zapraszam również do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę na niej rachunkowości "krok po kroku". Informuję, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]