Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Zadanie 1- przykłady księgowania na konta bilansowe

ksiegowanie na konta bilansowe przykład

Rozwiązanie zadania.

Zadanie z przykładami dotyczącymi księgowania na konta bilansowe- z rozwiązaniem i wyjaśnieniami. Uczy jak księgować na konta bilansowe.

Księgowania wykonane na kontach teowych.

Teoria do zadania w artykule: Zapisy księgowe ujęte matematycznie- księgowanie na konta.

Linki do pozostałych zadań o tej tematyce: Zadanie 2- przykłady księgowania na konta bilansowe, Zadanie 3 z rozwiązaniem- przykłady księgowania na konta bilansowe.

Link do spisu treści "Zbioru zadań" na tej stronie

Salda początkowe kont księgi głównej Przedsiębiorstwa „Alfa” Sp. zo.o. na dzień 01.04.2012r. kształtowały się następująco:

 

[Zanim podam operacje gospodarcze jakie trzeba będzie zaksięgować w tym zadaniu chcę poinformować, że w nawiasach znajduje się wyjaśnienie operacji z opisem i odpowiedź na pytanie: po której stronie i na które konto mamy zaksięgować daną operację na kontach bilansowych. Można potraktować je jako podpowiedź w trakcie rozważania rozwiązania tego zadania lub jako sprawdzenie prawidłowości myślenia. Wskazane jest oczywiście samodzielne rozwiązywanie zadania. Te linki powtarzam jeszcze raz po rozpisaniu księgowań w rozwiązaniu zadania. ]

Zadanie 1- księgowanie na konta bilansowe- rozwiązanie

W miesiącu marcu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 1. Faktura płatna przelewem za przyjęte na stan środki trwałe 10 000 zł. (zadania 1- księgowanie na konta bilansowe wyjaśnienie księgowania zakupu środków trwałych na fakturę przelewową)
 2. Księgowanie na podstawie wyciągu bankowego (WB). Wypłacono wynagrodzenia za luty 12 500 zł (zadania 1- księgowanie na konta bilansowe wyjaśnienie operacji wypłaty wynagrodzenia z rachunku bankowego)
 3. Księgowanie na podstawie wyciągu bankowego  (WB). Na rachunek bieżący wpłynęła należność od odbiorcy 6 000 zł (zadania 1- księgowanie na konta bilansowe wyjaśnienie operacji księgowania wpływu należności od odbiorcy)
 4. Księgowanie na podstawie wyciągu bankowego (WB). Spłacono przelewem zobowiązanie wobec dostawcy 5 550 zł (zadania 1- księgowanie na konta bilansowe wyjaśnienie operacji księgowania spłaty przelewem zobowiązania wobec dostawcy)
 5. Zakupiono materiały i przyjęto je na stan. Faktura płatna gotówką z kasy przedsiębiorstwa o wartości 500 zł (zadania 1- księgowanie na konta bilansowe wyjaśnienie operacji księgowania zakupu za gotówkę i przyjęcia na stan materiałów)
 6. Zakupiono towary i przyjęto na stan od dostawcy. Płatność przelewem. Faktura na kwotę 10 000 zł (zadania 1- księgowanie na konta bilansowe wyjaśnienie operacji zakupu na fakturę przelewową i przyjęcia na stan towarów)
 7. Księgowanie na podstawie wyciągu bankowego (WB). Podjęto gotówkę z rachunku bieżącego do kasy 2 000 zł (zadania 1- księgowanie na konta bilansowe wyjaśnienie operacji księgowania przyjęcia gotówki do kasy)
 8. Wypłacono gotówkę pracownikowi na podróż służbową (księgowanie na pdst. KW) 1 500 zł (zadania 1- księgowanie na konta bilansowe wyjaśnienie operacji wypłaty z kasy zaliczki na podróż służbową)
 9. Księgowanie na podstawie WB. Pobrano krótkoterminowy kredyt z banku na kwotę 8 000 zł (zadania 1- księgowanie na konta bilansowe wyjaśnienie operacji księgowania pobrania kredytu krótkoterminowego z banku)
 10. Księgowanie na podstawie WB. Spłacono zobowiązania wobec dostawcy 7 800 zł. (zadania 1- księgowanie na konta bilansowe wyjaśnienie operacji księgowania spłaty zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego)

Dla uproszczenia zadania zakładamy, że Przedsiębiorstwo „Alfa” Sp. zo.o. nie jest płatnikiem vat.

Polecenia do wykonania:

 1. Zapisz stan początkowy na kontach.
 2. Sporządź bilans na dzień 01.04.2012r.
 3. Zaksięguj operacje i określ jakiego są rodzaju (aktywno- aktywny, pasywno- pasywny, aktywno- pasywny rosnący czy aktywno- pasywny malejący).
 4. Określ jak w poszczególnych operacjach zmienia się suma bilansowa. Określ o ile zmieniła się w trakcie wszystkich operacji tego miesiąca.
 5. Sporządź bilans na koniec kwietnia 2012r.
 6. Sprawdź sumę bilansową.

Zadanie 1- księgowanie na konta bilansowe- rozwiązanie

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do większości artykułów można przejść poprzez Spis treści znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Większość zadań i testy  ujęte są osobno w Menu poniżej Spisu treści.

Podaję linki do innych zadań o te tematyce: Zadanie 2 księgowanie na konta bilansowe i Zadanie 3 z rozwiązaniem- księgowanie na konta bilansowe.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]